Werkwijze van Studielab015

Intake en werkwijze

Na een intakegesprek met de ouders wordt voor iedere leerling een plan van aanpak opgesteld. In dit plan houden we rekening met persoonlijke omstandigheden, sporten en andere activiteiten, ambities, belemmeringen en contact met school. Dit wordt zowel schriftelijk vastgelegd als in een digitaal leerlingvolgsysteem voor huiswerkbegeleiding. In dit systeem hebben de begeleiders, leerlingen en hun ouders zicht op alle relevante gegevens, zoals het dagelijkse huiswerk, de aanwezigheid en de resultaten.

Dagelijkse praktijk

De scholieren komen na schooltijd via de keukendeur binnen. Daar kunnen ze een tosti of kop soep maken en iets te drinken pakken. Vervolgens plannen we samen het huiswerk voor de betreffende middag en kijken we naar de planning voor de rest van de week en de komende periode. Aan de hand van onze SMART huiswerkmethode brengen de leerlingen structuur aan in hun huiswerk en andere activiteiten. De begeleider adviseert welke leerstrategieën de leerling het best kan inzetten. Na afloop controleren we samen op hoofdlijnen of huiswerk goed gemaakt is en of het af is. Hierbij garanderen wij een intensieve, individuele begeleiding, met een verhouding van scholier-begeleider van maximaal 5 op 1.

Aan de slag

Een stimulerende maar vooral rustige leeromgeving is van essentieel belang. Toch hebben alle leerlingen een persoonlijke voorkeur voor de manier waarop ze leren. Bij Studielab015 kun je bijvoorbeeld kiezen voor leren op de bank of in één van de luie stoelen in de huiskamer, al dan niet met een koptelefoon. Daarnaast is er de studieruimte, waar je ruime werkplekken vindt om actief en geconcentreerd aan de slag te gaan. Of je kunt in één van de studiekamers intensieve intervisie volgen of bijles krijgen onder begeleiding van één van onze studiebuddies. We begrijpen goed dat de leerlingen niet een hele middag of dagdeel aaneengesloten geconcentreerd kunnen werken. Daarom lassen we in overleg tijdens de middag of het dagdeel een aantal pauzes in om even stoom af te blazen in de pauzeruimte.

Oudercontact

Wij nemen regelmatig contact op met de ouders over de voortgang en de inzet van de leerlingen. Dit gebeurt zowel per e-mail als telefonisch. Mocht er aanleiding toe zijn, dan nodigt Studielab015 de ouders uit voor een gesprek. Van de leerlingen wordt inzage gevraagd in de huiswerkverplichtingen. We vinden ook dat school, huiswerkbegeleiding en resultaten niet los van elkaar gezien kunnen worden. Daarom doen we ons best om ook contact te onderhouden met de mentor en de school.