Toetsweekpakket

Toetsweekpakket

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer flexibiliteit voor de bovenbouwleerlingen* hebben we een toetsweekpakket ontwikkeld. Het is een flexibel pakket geworden met uitgebreide opties en garantie op intensieve begeleiding. Het pakket is uitsluitend af te nemen voor leerlingen in de bovenbouw, zowel met als zonder reguliere huiswerkbegeleiding.  

Voorwaarden:

  • Start drie weken voor begin van de toetsweek met het maken van een toetsweekplanning onder begeleiding.
  • Binnen deze drie weken en tijdens de toetsweek mag je zo vaak komen als je wil en kan.
  • Gegarandeerde plek zonder afleiding en met voldoende begeleiding.
  • Hulp voor ieder gewenst vak is gegarandeerd aanwezig, mits vooraf overlegd en duidelijk op tijd aangegeven.
  • Na afloop van de toetsweek een uitgebreide evaluatie wanneer alle resultaten bekend zijn.
  • Bij voldoende belangstelling en op afspraak ook in het weekend mogelijkheden.
  • Verruimde openingstijden tijdens de toetsweek bij voldoende belangstelling en op afspraak.
  • Ook mogelijk om apart in een ruimte te werken zonder afleiding en prikkels.

Kosten: € 560,-

Voor leerlingen die regulier huiswerkbegeleiding volgen, komen deze kosten in de plaats van het normale maandtarief in de toetsweekperiode. 

Voor leerlingen die regulier huiswerkbegeleiding volgen, is het ook mogelijk (een) extra middag(en) te komen in de toetsweek. Extra dag buiten pakket om kost €50,00.

*Om pedagogische redenen willen we bovenstaand pakket niet aanbieden in de onderbouw.