Visie en methode van huiswerkbegeleiding

Visie

Bij Studielab015 benaderen we jongeren positief. Scholieren die kunnen maar niet willen, bestaan gewoonweg niet. Dan moet je op zoek naar de belemmeringen en blokkades. Wij helpen leerlingen op eigen kracht hun talenten te leren ontdekken en gebruiken. Met onze huiswerkbegeleiding en coaching kunnen leerlingen zelfstandig hun schoolwerk combineren met andere activiteiten. Wij vinden belangrijk om oprecht verbinding te maken met onze leerlingen, om hen de noodzakelijke individuele begeleiding te bieden die hen structureel verder helpt!

Als de schoolresultaten van leerlingen verbeteren, is er meer ruimte voor sport, muziek, sociale contacten en andere interesses. Dat verbetert vaak ook de sfeer en onderlinge verhoudingen thuis. Bovendien groeit het zelfvertrouwen van tieners enorm, wanneer ze ontdekken dat ze op eigen kracht in staat zijn hun studiehouding en resultaten aan te pakken. Op die manier maken we onszelf uiteindelijk graag overbodig.

Naast de reguliere huiswerkbegeleiding en bijlessen biedt Studielab015 ook studiecoaching, speciale trainingen en lezingen. Verder hanteren wij ruime en flexibele openingstijden, bij voldoende belangstelling ook in de weekenden en schoolvakanties. Bovendien kunnen onze bijlesdocenten buiten Studielaburen ook bij jullie thuis komen.

SMART huiswerkmethode

Bij Studielab015 werken we volgens de SMART huiswerkmethode. Deze methode sluit naadloos aan bij de 21e eeuwse vaardigheden die het ministerie van Onderwijs voorschrijft. We helpen de leerlingen in het begin natuurlijk intensief om de methode aan te passen aan hun capaciteiten, ambities en sociale leven.

  • Structureren: plannen; formuleer je leerdoelen; Welke leerstrategie ga je inzetten?
  • Motiveren: Waarom is het belangrijk deze stof te beheersen, nu maar ook in de toekomst?
  • Activeren van voorkennis: Associëren; Wat weet ik al? Welke kennis kan ik verbinden?
  • Reflecteren: Wat ging goed? Wat kan beter? Hoe ga ik dat aanpakken? Wie kan mij helpen?
  • Toepassen (kennis actief maken): Welke vragen, verklaringen en voorbeelden kan ik zelf bedenken?

Het doel op langere termijn is dat zij onze SMART-methode ‘onder de knie’ krijgen en gedachteloos toepassen. Onze SMART STUDY SKILLS zijn namelijk ook op de universiteit, het HBO of welke studierichting dan ook uitstekend bruikbaar.