Diagnostiek, leerproblematiek en coaching

Studielab015 werkt nauw samen met Georgina Venderbos-Smith van AcademicAchievement

 

Mijn naam is Georgina Venderbos-Smith. Ik ben als neuropsycholoog verbonden aan de afdeling kinderneurologie van het Erasmus Medisch Centrum. Ik werk dagelijks met kinderen en jongvolwassenen met onbegrepen problematiek, die zich manifesteert in het leerproces op school. Het lukt deze kinderen niet te doen wat er van hen wordt gevraagd of wat ze zelf graag zouden willen bereiken.

 

Mijn insteek is altijd positief en motiverend. Het kind ervaart disbalans. Ik verontschuldig en ik zet het kind in zijn kracht. Mijn werkwijze is in eerste instantie het kind te zien en vanuit daar te gaan bouwen. Al tijdens de zoektocht naar eventueel onderliggende redenen, ontstaat er een positieve dynamiek.

 

Mijn specialisme is brede diagnostiek en coaching. Ik coach en verricht eventueel neuropsychologisch onderzoek en verwerf  vervolgens inzicht vanuit een sterkte-zwakte analyse. Vanuit dat perspectief kijk ik naar aanwendbare vaardigheden die het kind in staat stellen beter te functioneren, succes te ervaren en gelukkig te zijn.

 

EEN KIND WIL VAN NATURE VOORUIT…

Als er een blokkade in de natuurlijke ontwikkeling van een kind optreedt, kan deze ontwikkeling verstoren of vertragen. Met een uitgebreid aanbod aan onderzoek krijg ik een volledig beeld van de dynamiek en de capaciteiten van het kind. Het onderzoek wordt aangevuld met het perspectief van de ouders, de school alsmede de leergeschiedenis.

 

Leerproblemen als gevolg van dyslexie, dyscalculie, faalangst, hoogbegaafdheid of neurologische aanleg en/of aandoeningen, of bijvoorbeeld pestervaringen neem ik in het hele traject mee. Vervolgens vertaal ik mijn bevindingen in concrete adviezen. Bovendien begeleid ik ouders en kind in de implementatie van de adviezen. Ik benader het kind vanuit zijn/haar eigen dynamiek. In het contact vindt al gelijk coaching plaats, waardoor het kind meestal meteen kan gaan handelen naar zijn nieuwverworven inzichten. Het bieden van een perspectief gebaseerd op individuele capaciteiten betekent dat het kind zich weer verder kan gaan ontwikkelen.

EXPERTISE:

• Intelligentieonderzoek (verbaal & non-verbaal)

• Hele batterij aan neuropsychologische taken:

» Geheugen

» Aandacht

» Executief functioneren

» Taalontwikkeling

» Visuele motorische integratie

» Visuele perceptie

» Motorische ontwikkeling

  • Leerproblematiek

» Dyslexie

» Dyscalculie

» Hoogbegaafdheid

» NLD

  • Problemen veroorzaakt door onderliggende

neurologische beelden

» Slaap/waakproblematiek als gevolg van TBI

of computerverslaving

» Epilepsie

» Hoofdpijn/Migraine

» Endocrinologische verstoringen

  • DSM-IV indicaties

» Screening naar ASS-problematiek

» Screening naar AD(H)D

  • Persoonlijkheidsontwikkeling

» Copingstijl

» Belastbaarheid onderzoek

» Leerstijlen